کاربرد Sleep در کولرگازی‌های ال جی


در کولرهای گازی ال جی عملکردی به نام Sleep وجود دارد. وقتی که احتمال می‌دهیم پس از مدتی خوابمان ببرد و یا از اتاق خارج شویم بهتر است این عملکرد را انتخاب کنیم. با انتخاب این عملکرد می‌توانیم تعیین کنیم که دستگاه پس از 1 تا 7 ساعت بعد خاموش شود. وقتی این گزینه انتخاب می‌شود، هر نیم ساعت 1 درجه به دمای انتخابی ما اضافه خواهد شد و این روند تا 2 درجه ادامه پیدا می‌کند.به این منظور که اتاق خیلی خنک نشود زیرا دمای بدن انسان در حالت خواب کاهش می‌یابد. دلیل دیگر این عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی در مدت زمانی است که به میزان سرمای کمتری نیاز داریم. در برخی مدل‌ها با انتخاب کلید Sleep قابل انتخاب می‌شود.

 

در برخی مدل‌های جدید با کلید Function این کارکرد قابل انتخاب است.