محل قرارگیری کلید Power کولر های گازی LG


کلید Power کولر های گازی ال جی با توجه به مدل دستگاه، ممکن است زیر قاب پنل، زیر دمپر و یا سمت راست پنل دستگاه قرار گرفته باشد.

در این نوع کولرگازی، کلید پاور زیر قاب پنل قرار دارد.
برای دسترسی به کلید پاور لازم است قاب دستگاه را باز کنید.
برای باز کردن قاب پنل، دو طرف قاب پنل را به سمت جلو بکشید.
پس از آزاد شدن قاب، آن را به سمت بالا ببرید.
کلید پاور زیر قاب و سمت راست قرار دارد.

کلید پاور کولرکازی ال جی
کلید پاور کولر ال جی

در این مدل کلید پاور زیر دیچه‌ی خروج هوا و سمت راست قرار دارد.
برای دسترسی به کلید، دمپر (دریچه‌ی خروج هوا) را باز کنید.
سپس از سمت راست کلید را انتخاب کنید.

در این مدل کلید Power سمت راست پنل قرار دارد.
در این نوع، کلید به راحتی قابل دسترس است.

کلید power کولر ال جی