تنظیم میزان جلادهنده ظرفشویی‌های سری XD ال جی


تنظیم میزان جلادهنده در این سری از مدل‌های ظرفشویی ال جی، مانند مدل‌های معمول نیست و باید از طریق پنل برنامه‌ها تنظیم شود. لطفا برای تنظیم جلادهنده در این سری از مدل‌ها، مراحل زیر را انجام دهید:

  • دستگاه در حالت خاموش باشد.
  • کلید های POWER+DUAL ZONE را به صورت همزمان انتخاب کنید تا بر روی نمایشگر پیغام L0 تا L4 ظاهر شود.

  • با توجه به مواد شوینده، درجه‌ی جلادهنده را با کلید DELAY START تنظیم کرده و برای ذخیره‌ی تنظیمات کلیدSTART را انتخاب کنید. بعد از انتخاب کلید استارت، دستگاه بلافاصله خاموش می‌شود.


نکته:
زمانی که L0 را انتخاب می‌کنید، جلادهنده استفاده نمی‌شود و در صورت خالی بودن مخزن، علامت خالی بودن مخزن جلادهنده روشن نخواهد‌شد.