کد خطای E3 کولرگازی GPlus

پیغام خطای E3 کولرگازی GPlus به دلیل وجود مشکل در تشخیص دمای سنسور لوله‌ی کندانسور است.

هنگام بروز این کد خطا، برق دستگاه را قطع کنید و پس از 10 دقیقه برق را وصل کرده و مجدد کولرگازی را بررسی کنید؛
در صورت مشاهده‌ی مجدد کد خطای E3، نیاز است کولرگازی جی پلاس توسط کارشناس بازدید و در صورت نیاز تعمیر شود.
نیاز به خدمات تعمیر کولرگازی جی پلاس دارید؟ برای صحبت با متخصصان گلدیران درخواست خود را ثبت نمایید.