روش تست سیگنال کنترل معمولی LG

  • دوربین یک موبایل را روشن کنید. (معمولا با موبایل برند Apple نمی توان این تست را انجام داد ، زیرا دوربین برخی مدل های Apple سیگنال مادون قرمز را فیلتر می کند و نمایش نمی دهد.)
  • دوربین موبایل را روبروی فرستنده ی کنترل نگه دارید .به گونه ای که گویی می خواهید از کنترل عکس بگیرید.
  • سپس کلید های روی کنترل را انتخاب کنید و همزمان صفحه LCD موبایل را نگاه کنید. اگر کنترل سالم باشد سیگنال  فرستاده و روی صفحه ی موبایل چشمک می زند و در واقع از فرستنده کنترل نوری ارسال می شود.
 تست سیگنال کنترل معمولی تلویزیون LG
اگر این سیگنال ارسال نشود کنترل ایراد دارد.
اما اگر کنترل سیگنال را ارسال می کند و بر روی دستگاه عمل نمی کند نیاز است دستگاه ال جی از سوی کارشناس بررسی و در صورت نیاز تعمیر شود.
دستگاه LG شما مشکل پیدا کرده است ؟ برای تعمیر می توانید از کارشناسان ما کمک بگیرید.