روش تست سیگنال کنترل معمولی تلویزیون G Plus

  • دوربین یک موبایل را روشن کنید. (معمولا با موبایل برند Apple نمی‌توان این تست را انجام داد؛ زیرا دوربین برخی مدل‌های Apple سیگنال مادون قرمز را فیلتر می‌کند و نمایش نمی‌دهد.)
  • دوربین موبایل را روبروی فرستنده‌ی کنترل نگه دارید. به طوری که گویی می‌خواهید از کنترل عکس بگیرید.
  • سپس کلید‍‌های روی کنترل را انتخاب کنید و همزمان صفحه‌‌ی موبایل را نگاه کنید. اگر کنترل سالم باشد سیگنال  فرستاده و روی صفحه ی موبایل چشمک می زند. در واقع از فرستنده کنترل نوری ارسال می شود.
    اگر این سیگنال ارسال نشود کنترل ایراد دارد.
تست سیگنال کنترل معمولی
اگر کنترل سیگنال را ارسال می‌کند، اما روی تلویزیون عمل نمی‌کند نیاز است تلویزیون از سوی کارشناس بررسی و در صورت نیاز تعمیر شود.
تلویزیون جی پلاس شما دچار مشکل شده است؟ برای بررسی و تعمیر تلویزیون از کارشناسان گلدیران کمک بگیرید.