دسترسی به محتوای فلش در تلویزیون G Plus


در تلویزیون‌های جی پلاس روش دسترسی به محتوای فلش تلویزیون‌های هوشمند و غیر هوشمند تفاوت دارد.

در تلویزیون‌های غیر‌هوشمند جی پلاس

 با انتخاب کلید Source می‌توانید به محتوا دسترسی داشته باشید.

کنترل معمولی جی پلاس
منوی لیست برنامه جی پلاس

در برخی مدل‌های هوشمند جی پلاس (مدل‌های نسل اول) به شکل زیر عمل کنید:

ابتدا کلید HOME را انتخاب کنید.
وارد قسمت «لیست برنامه» «App List» شوید.
سپس از قسمت «File browser» از محتوای فلش استفاده کنید.

در مدل‌های هوشمند سری دوم جی پلاس از مسیر زیر وارد شوید:

ابتدا کلید HOME را انتخاب کنید.
سپس وارد قسمت رسانه «Media» شوید.

منوی رسانه جی پلاس