جلوگیری از باقی ماندن پودر یا قرص بر روی ظروف

در صورتی که بر روی ظروف شما قرص یا پودر باقی می‌ماند، نکات زیر را رعایت کنید:

  • از قرص و یا پودر مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
  • در برنامه‌ی Pre wash از شوینده استفاده نکنید.
  • به میزان شوینده توجه کرده و متناسب با برنامه از قرص یا پودر استفاده کنید:
برای استفاده از پودر در برنامه‌ی GENTLE و QUICK 10 گرم، ECO 15 گرم، AUTO و NORMAL 20 گرم و INTENSIVE 25 گرم استفاده کنید.
در صورتی که از قرص استفاده می‌کنید در برنامه‌ی INTENSIVE ، NORMAL و AUTO بک قرص کامل و در برنامه‌ی QUICK ، GENTLE و ECO نصف قرص استفاده کنید.
البته اگر ظرفشویی شما از مدل‌های سری XD است به شکل زیر عمل کنید:
در برنامه‌ی AUTO، DELICATE، TURBO، DOWNLOAD CYCLE، 20 گرم، در برنامه‌ی INTENSIVE 30 گرم و در برنامه‌ی ECO 25 گرم استفاده کنید.
  • از برنامه‌ی Rinse (آبکشی اضافه) استفاده کنید. البته برخی از مدل‌ها این گزینه را ندارد.
  • در صورتی که کف حاصل از مواد شوینده در لیوان‌ها یا داخل دستگاه باقی می‌ماند، درجه‌ی جلادهنده را کاهش دهید.
  • چیدمان ظروف را به شکل صحیح انجام دهید؛ در صورتی درب جاپودری به دلیل چیدمان نامناسب ظروف کامل باز نشود، پودر یا قرص به صورت کامل تخلیه نمی‌شود و پودر طی شستشو وارد سیکل می‌شود.
  • اگر با رعایت تمامی موارد گفته شده همچنان قرص یا پودر داخل دستگاه باقی می‌ماند، ممکن است به دلیل کیفیت شوینده باشد که کامل در آب حل نمی‌شود.