ایجاد تعادل صدا در تلویزیون جی پلاس


گاهی به دلیل میزان کیفیت و سطح صدا در برنامه‌های متفاوت، صدا تغییر پیدا می‌کند. البته این مورد ایراد به حساب نمی‌آید.
در منوی برخی از مدل‌های تلویزیون‌های جی پلاس گزینه‌ای برای کنترل میزان صدا وجود دارد و در صورتی که میزان صدا به دلیل اختلاف کیفیت و سطح صدا تعادل نداشته باشد، ‌می‌توانید با تنظیم این گزینه مشکل را رفع کنید.

برای انجام این تنظیمات وارد منوی صدا شوید.
گزینه‌ی AVL (کنترل میزان صدای خودکار) را روشن کنید.
با انتخاب این گزینه ایجاد تعادل صدا انجام می‌شود.

AVL
حالت فروشگاهی جی پلاس

توجه کنید دستگاه بر روی حالت «نمایش خانگی» باشد.
گزینه‌ی حالت نمایش در منوی «سیستم» قرار دارد.