ارور E4 کولرگازی GPlus

نمایش کد خطای E4 کولرگازی GPlus به علت کمبود مبرد در سیکل کولرگازی و نشتی گاز است.

لطفا برای مدت 10 دقیقه برق دستگاه را قطع کنید و پس از اتصال مجدد برق، در صورت مشاهده‌ی ارور، کولرگازی جی پلاس را برای بررسی به کارشناس ماهر تحویل دهید.
نیاز به خدمات تعمیر کولرگازی GPlus دارید؟ کارشناسان گلدیران در کنار شما هستند.