ارور F-4 در مایکروویو LG

ارور F-4 در مایکروویو ال جی مربوط به ایراد در سنسور رطوبت می باشد.

  • علت بروز ارور یا پیغام F-4 در مایکروویو  ایراد در سیم کشی ، سنسور و ... می باشد.
هنگامی که ارور F-4 روی نمایشگر مایکروفر نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر مایکروویو ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد دستگاه مایکروویو ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.