ارور F-3 در مایکروویو LG

ارور F-3 در مایکروویو ال جی مربوط به عدم عملکرد صحیح کلیدهای روی پنل مایکرووفر می باشد.

  • علت بروز ارور یا پیغام F-3 در مایکروویو  ایراد در سیم کشی ، برد و ... می باشد.
هنگامی که ارور F-3 روی نمایشگر مایکروفر نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر مایکروویو ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد دستگاه مایکرویو ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.