کد خطای EF کولرگازی GPlus

دلیل نمایش کد خطای EF بر روی نمایشگر کولرگازی جی پلاس، وجود مشکل در موتور فن یونیت بیرونی کولرگازی است.

لطفا برق دستگاه را قطع کرده و پس از مدت 10 دقیقه وصل کنید.
در صورتی که مجدد ارور را بر روی نمایشگر کولرگازی جی پلاس مشاهده کردید، نیاز است دستگاه از طرف تکنسین، بازدید، عیب یابی و رفع مشکل شود.