چرا نشانگر نمک ماشین ظرفشویی ال جی خاموش نمی‌شود؟


پس از شارژ نمک ماشین ظرفشویی، معمولا ً پس از 3 مرتبه استفاده از دستگاه، چراغ نشانگر نمک خاموش می‌شود.

  • تا زمانی که نمک تمام نشده باشد، چراغ خاموش است. پس از اتمام نمک، چراغ نشانگر روشن می‌شود که می‌بایست مجدد مخزن نمک پر شود.
نشانگر نمک
شارژنمک
  • برای شارز نمک، می‌توانید حدود 1.5کیلو نمک را داخل مخزن بریزید. سپس دوشاخه‌ی برق دستگاه را از پریز جدا کنید و با یک وسیله‌ی چوبی، نمک داخل مخزن را به هم بزنید و درب مخزن را ببندید. در این مورد می‌توانید از دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی کمک بگیرد.

در صورتی که پس از چندین بار استفاده از دستگاه، چراغ نمک خاموش نشد، لازم است دستگاه شما از سوی کارشناس بررسی شود.

نیازبه خدمات تعمیر ماشین ظرفشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین ظرفشویی ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.