چرا در ساید بای‌ ساید ال جی یخ‌ ها از یخریز خارج نمی‌شود؟

عدم خروج یخ از یخساز در ساید ال‌ جی ممکن است به دلیل عوامل زیر اتفاق بیفتد:

  1. در صورتیکه یخچال مدتی خاموش بوده باشد.
  2. چنانچه اتصال برق یخچال برای مدت زمانی قطع شده باشد.
  3. مصرف یخ کم باشد.
زمانی که یخ از یخریز خارج نمی‌شود لطفا طبق راهنمای زیر عمل کنید:
  • باکس یا مخزن یخ را خارج کنید. سپس قالب‌های یخ را از هم جدا کرده و مجدد داخل باکس یخ قرار دهید. در آخر لازم است باکس یخ در محل خود قرار گیرد. در صورتی که میزان چسبندگی یخ‌ها زیاد بوده، یخ‌ها را مجدد در باکس یخ قرار ندهید و اجازه دهید دستگاه مجدد یخسازی را انجام دهد.

بر روی پنل مدل‌های تک پدال ساید‌ بای‌ ساید ال‌ جی کلید آب و یخ به یکی از شکل‌های رو به رو می‌باشد:

  • ممکن است کلید آب و یخ را به صورت جداگانه داشته باشد.
  • ممکن است  گزینه آب و یخ به صورت کلید Dispenser قرار گرفته باشد.
صفحه نمایشگر سایدبای ساید

نکته:

  • در صورتی که یخ در خروجی یخریز گیر کرده است یخ را با دست خارج کنید.
  • اگر برای خروج یخ از یخریز درپوش خروج یخ باز نمی‌شود نیاز به بررسی دستگاه از سوی تکنسین وجود دارد.
  • چنانچه یخساز نشتی آب داشته باشد، این مشکل باعث چسبندگی یخ‌ها می‌شود بنابراین در صورت نشتی آب از قسمت یخساز برای بررسی ایراد از سوی تکنسین مجرب اقدام کنید.
نیازبه خدمات تعمیر ساید بای ساید ال‌ جی دارید؟ می توانید برای بررسی و رفع ایراد ساید LG از تکنسین‌های متخصص ما کمک بگیرید.