چرا در ساید بای‌ ساید ال جی آب از آبریز خارج نمی‌شود؟

عدم خروج آب از آبریز در ساید‌ ال‌ جی ممکن است به دلیل عوامل زیر اتفاق بیفتد:
  1. در صورتی که آب منزل قطع باشد.
  2. ممکن است شیر آب کامل باز نباشد و یا شلنگ آب تا‌خوردگی داشته باشد.
  3. در صورتی که ساید بای‌ ساید تازه نصب شده است و آب از آبریز خارج نمی‌شود، لطفا پدال آب را به در مدت 3 دقیقه 6 بار فشار دهید و در هر بار فشار دادن 30 ثانیه دست خود را روی پدال آبریز قرار دهید تا هوای داخل شلنگ تخلیه شده و آب به ورودی آبریز برسد.

بر روی پنل مدل‌های تک پدال ساید ال‌ جی کلید آب و یخ به یکی از شکل‌های روبرو باشد:

  • ممکن است کلید آب و یخ را به صورت جداگانه داشته باشد.
  • ممکن است گزینه آب و یخ به صورت کلید dispenser قرار گرفته باشد.

در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات  ساید بای‌ ساید ال‌ جی می‌باشد.

گزینه آب روی یخساز
نیاز به خدمات تعمیر ساید‌ بای‌ ساید ال‌ جی دارید؟ می‌توانید برای بررسی و رفع ایراد ساید  LG از تکنسین‌های متخصص ما کمک بگیرید.