پیغام Reading دستگاه های صوتی

پیغام Reading قبل از شناسایی دیسک بر روی نمایشگر دستگاه صوتی نمایان می شود و طبیعی است؛ اما چنانچه دیسک شناسایی و پخش نشود و دائم پیغام Reading نمایان شود، معمولا مربوط به بروز ایراد در مکانیزم پخش دیسک و یا برد دستگاه صوتی است .

هنگامی که این پیغام دائم روی نمایشگر دستگاه صوتی نمایان می شود و هیچ دیسکی پخش نمی شود، نیاز به تعمیر سیستم صوتی می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر دستگاه صوتی دارید؟ برای بررسی و تعمیرات دستگاه خود با کارشناسان گلدیران تماس بگیرید.