پیغام PO کولرگازی

پیغام PO مربوط به حالت JET COOL می باشد.

هنگامی که شما عملکرد JET را انتخاب می‌کنید دستگاه به مدت نیم ساعت با سرعت بالا و دمای پایین رمای محیط را تامین می‌کند.این عملکرد با تغییر تنظیمات دما از لغو می‌شود.
علامت PO به مدت نیم ساعت بر روی نمایشگر کنترل و برای برخی از دستگاه ها بر روی نمایشگر پنل نیز نمایش داده می شود.عملکرد پس از نیم ساعت به پایان می‌رسد.
برخی از مدل ها حالت گرمایش سریع (Jet Heating ) نیز دارند.

po