پیغام Hello دستگاه های صوتی

پیغام Hello هنگام روشن شدن دستگاه بر روی نمایشگر نمایان می شود و این مورد طبیعی است؛ اما چنانچه هنگام عملکرد دستگاه دائم پیغام Hello  نمایان شود و عملکرد طبیعی دستگاه مختل شده باشد، معمولا ارور مربوط به بروز ایراد در برد دستگاه صوتی است.

هنگامی که این پیغام دائم روی نمایشگر دستگاه صوتی نمایان می شود و عملکرد طبیعی دستگاه با مشکل مواجه شده است، نیاز به بررسی دستگاه از سوی تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر دستگاه صوتی دارید؟ برای برای بررسی و تعمیرات دستگاه خود با کارشناسان گلدیران تماس بگیرید.