پیغام خطای E6 کولرگازی GPlus

ارور E6 کولرگازی جی پلاس به دلیل بروز مشکل در موتور فن کولرگازی است.

لطفا برق دستگاه را برای مدت 10 دقیقه قطع کرده و در صورت مشاهده‌ی ارور پس از اتصال مجدد برق، برای بررسی و تعمیر دستگاه از سوی کارشناس اقدام نمایید.