نحوه فعال کردن قفل کودک در ماشین لباسشویی LG

فعال کردن قفل کودک به شرح زیر می‌باشد:
  1. ابتدا ماشین را روشن کنید و برنامه شستشو انتخاب کنید و کلید start را فشار دهید.
  2. با توجه به مدل ماشین لباسشویی کلیدهای مشخص شده را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید. اگر دو کلید برای فعال کردن قفل مشخص شده باشد باید به طور همزمان فشار دهید.
  3. در این زمان صدای بیپ شنیده شده و علامت CL یا علامت قفل روی نمایشگر نمایان می‌شود.
هنگامی که قفل کودک تنظیم شود تمامی کلید‌ها بجز کلید Power قفل می شود.

علامت قفل کودک ماشین لباسشویی