مد گرمایش کولرهای گازی LG

تنظیم کولرگازی LG بر روی مد گرمایش

با کلید Mode می‌توانید کولرگازی را بر روی حالت گرمایش قرار دهید.
کلید Mode یا به همین نام و یا با علامت چهار شکل (خورشید، قطره، نیم رخ انسان و خورشید) بر روی کنترل کولرگازی ال جی قرار گرفته است.
چند بار کلید را انتخاب کنید تا بر روی نمایشگر کنترل، علامت خورشید ظاهر شود.

تنظیم مد گرمایش کولر ال جی
تنظیم دمای گرمایش کولرگازی ال جی

تنظیم درجه حرارت کولرگازی LG در مد گرمایش

با کلید Temp می‌توانید درجه‌ی دمایی را انتخاب کنید.
بازه‌ی دمایی حالت گرمایش در بیشتر مدل‌های کولرگازی ال جی دمای 16 تا 30 درجه‌ی سانتی گراد است.
16 خنک‌ترین حالت و 30 گرم‌ترین حالت است. دمایی بین 16 تا 30 درجه انتخاب کنید.