لباسشویی ال جی روشن می شود ولی وارد برنامه نمی شود

  • اگر قفل کودک فعال است باید غیر فعال کنید تا بتوانید برنامه شستشو را انتخاب کنید. زمانی که قفل فعال باشد پیغام CL یا شکل قفل روی نمایشگر ظاهر می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید در قسمت خطاهای متداول در دستگاه‌ها‌ ارور CL را مطالعه کنید.
قفل کودک
عدم آبگیری
  • در بعضی برنامه‌ها (مثلCOTTON‌،‌SYNTHETIC‌،‌EASY CARE یا MIX) لباسشویی همان ابتدا زمان شستشو را نشان نمی‌دهد و شروع به آبگیری نمی‌کند و بعد از چند دور چرخش (فعال شدن سنسور وزن البسه) زمان را نشان داده و شروع به آبگیری می‌کند.
  • اگر فقط در برنامه‌های WOOL،GENTEL CARE و HAND WASH نمی‌چرخد و یا کند می‌چرخد طبیعی است چون در این نوع برنامه‌ها درام دور کامل نمی‌زند و با تاخیر می‌چرخد.
  • در صورتی که کلید Time Delay یا Delay End را انتخاب کرده باشید دستگاه با تاخیر شروع به کار می‌کند.
تاخیر در شستشو
  • قواره لباس‌ها را بررسی کنید، به این معنی که تکه‌های بزرگ مانند حوله و ملحفه را با لباس‌های قواره کوچک داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید.
  • در صورتی که ماشین لباسشویی آبگیری می‌کند و زمان کم می‌شود ولی درام نمی‌چرخد، نیاز به بررسی و رفع ایراد توسط تکنسین تعمیر می‌باشد.
  • ممکن است ماشین لباسشویی ارور یا پیغام خطا داده و وارد برنامه نشده است. در صورت نیاز می‌توانید خطاهای متداول در دستگاه‌ها‌ را مطالعه کنید.
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات ماشین لباسشویی ال جی می‌باشد.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.