عملکرد دیفراست (Defrost) کولر گازی ال جی

زمانی که کولر گازی را بر روی حالت گرمایش قرار می‌دهید، پس از مدتی دمای محدوده‌ی موتور بیرونی کولرگازی کاهش می‌یابد و ممکن است در این قسمت یخ زدگی ایجاد شود.
در این حالت کولر گازی متوقف می‌شود و دیگر گرمادهی نخواهد داشت.
کولر گازی برای رفع یخ زدگی وارد مرحله‌ی دیفراست می‌شود.
مدت زمان دیفراست با توجه به دمای محیط و میزان سردی هوا در محدوده‌ی یونیت بیرونی کولرگازی، می‌تواند متفاوت باشد.
علامت این عملکرد شکل قطره و ستاره است.
پس از اتمام مرحله‌ی دیفراست مجدد گرمادهی شروع می‌شود.

دیفراست کولرگازی ال جی