علت عدم تخلیه آب در ماشین ظرفشویی ال جی


  • محل تخلیه آب ماشین ظرفشویی را بررسی کنید، یعنی جایی که شلنگ تخلیه دستگاه به فاضلاب منزل متصل شده است. امکان دارد گرفتگی داشته و مانع تخلیه آب ‌شود.
  • مسیر شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی را بررسی کنید تا مطمئن شوید شلنگ تاخوردگی با پیچ خوردگی نداشته باشد.
  • ارتفاع شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی از زمین نیز مهم است.شلنگ تخلیه حتما باید حداقل77 سانتی متر و حد اکثر یک متر از سطح زمین بالا آمده و بعد به فاضلاب وصل شود.
  • فیلترهای کف داخل ماشین ظرفشویی را تمیز کنید. فیلتر را خارج کرده و با آب داغ و مواد شوینده شستشو دهید بهتر است بعد از هربار استفاده از ماشین ظرفشویی این کار را انجام دهید.
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات ظرفشویی می‌باشد.
آیا ماشین ظرفشویی ال جی شما نیاز به تعمیر دارد؟ می‌توانید برای بررسی و رفع ایراد  ماشین ظرفشویی LG از تکنسین‌های متخصص ما کمک بگیرید.