شرایط پیش از نصب کولر گازی ال جی

کولرگازی

کولر های گازی

  1. 5 متر لوله ی رایگان هنگام خرید از فروشگاه دریافت شود .
  2. لطفا دستگاه از کارتن خارج نشود. تکنسین پیش از نصب، اقدام به خارج نمودن دستگاه از کارتن می نماید. ضمن توجه به نام گلدیران روی کارتن دستگاه، فاکتور خرید نیز در دسترس باشد.
  3.  لطفا توجه شود : تکنسین بالابر و یا نردبان همراه خود ندارد .چنانچه لازم است دستگاه در ارتفاع نصب شود نردبان و یا بالابر از سوی مشتری آماده شود .
  4.  لطفا برقکاری شامل کابل کشی و فیوز مینیاتوری متناسب با دستگاه آماده باشد .