شرایط نصب پکیج ال جی

پکیج

  1. پس از خریداری دستگاه و حمل آن تا محل نصب، ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید.
  2. لطفا دستگاه از کارتن خارج نشود. تکنسین پیش از نصب، اقدام به خارج نمودن دستگاه از کارتن می نماید. ضمن توجه به نام گلدیران روی کارتن دستگاه، فاکتور خرید نیز در دسترس باشد.
  3. لوله کشی آب و گاز در فاصله کم تر از 1.5متر از زمین آماده باشد.
  4. دودکش و محل دودکش آماده باشد.
  5. در صورت تمایل به نصب رادیاتور ها ، رادیاتور ها آماده باشد.