شرایط نصب لوازم صوتی و تصویری ال جی

تلویزیون ال جی

تلویزیون

  1. لازم است حتما گارانتی دستگاه گلدیرانی باشد
  2. فروشگاه حتما باید دستگاه را روشن و از لحاظ ظاهری سالم تحویل داده باشد.
  3. دستگاه حتما باید در فروشگاه به رویت مشتری رسیده و از لحاظ ظاهری چک و روشن شده باشد
  4. تکنسین هنگام حضور در منزل در صورت برخورد با مورد شکستگی یا ایراد ظاهری دستگاه را نصب نخواهد نمود.
  5. لازم است محل قرار گیری دستگاه نزدیک به پریز برق و سیم آنتن باشد.( لطفا آنتن در محل نصب آماده باشد )
  6. نوع نصب تلویزیون ( رومیزی - دیواری - سقفی ) با توجه به موقعیت محیط از سوی مشتری تعیین می شود.
  7. در صورتی که مشتری تمایل به نصب روی دیوار و یا سقف داشته باشند، باید هنگام درخواست سرویس، این مورد را اعلام نمایند تا تکنسین هنگام مراجعه به محل مشتری، پایه یا برکت با خود به همراه داشته باشد.

دستگاه های پخش خانگی(سینمای خانگی، DVD Player،...)

  1.  پس از خریداری دستگاه و حمل آن تا محل نصب، ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید.
  2.  لطفا دستگاه از کارتن خارج نشود. تکنسین پیش از نصب، اقدام به خارج نمودن دستگاه از کارتن می نماید. ضمن توجه به نام گلدیران روی کارتن دستگاه، فاکتور خرید نیز در دسترس باشد.
  3. لازم است محل قرار گیری دستگاه نزدیک به پریز برق باشد.
سینما خانگی