رفع نویز تصویر در تلویزیون جی پلاس

 گاهی به دلیل تاثیر نویز،به صورت لحظه‌ای بر روی تصویر تلویزیون خط ایجاد شده و سپس محو می‌شود.
در منوی تصویر برخی مدل‌ها، گزینه‌ی Noise Reduction قرار دارد و با تنظیم این گزینه، میزان تاثیر نویزها بر روی تصویر تلویزیون تا حدی کاهش می‌یابد.
این گزینه یک مزیت برای برخی از مدل‌های تلویزیون جی پلاس است.

منوی تصویر تلویزیون جی پلاس