رفع صدای غیر طبیعی پکیج گلدیران


لطفا در صورتی که پکیج گلدیران شما صدای غیرطبیعی می‌دهد، موارد زیر را انجام دهید:

بیشترین صدا مربوط به اولین لوله از سمت راست زیر پکیج است.
این لوله به پمپ دستگاه متصل است و ممکن است به دلیل حرکت پمپ و لرزش حاصل از آن صدا ایجاد کند.
در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود هنگام ایجاد صدا لوله را با دست نگه دارید؛
چنانچه صدا قطع شد لطفا لوله را با بست‌های کمری به لوله‌های دیگر متصل نمایید و یا به جایی متصل کنید تا مستحکم باشد و صدا ایجاد نشود.
وجود هوا در سیکل رادیاتورها و یا پمپ دستگاه نیز باعث ایجاد صدا می‌شود.
لطفا رایاتورها را هواگیری کنید.

نحوه‌ی هواگیری رادیاتورها

دمای آب گرمایشی پکیج را بر روی 80 درجه ی سانتی گراد تنظیم کنید.
سپس پیچ هواگیری رادیاتور‌ها را باز کنید.
زمانی که هوا خارج شده و در نهایت چند قطره آب تخلیه شود، هواگیری انجام شده است.
توجه داشته باشید پیچ هواگیری کوچک است و قسمت بالای رادیاتورها قرار دارد.

هواگیری رادیاتورها

چنانچه صدایی مانند صدای انفجار در لحظه‌ی تشکیل شعله ایجاد می‌شود، لطفا فشار گاز را کاهش دهید.
در صورتی که با رعایت موارد گفته شده همچنان دستگاه ایراد دارد، لطفا برای رفع ایراد از سوی تکنسین ماهر اقدام کنید.

نیاز به خدمات تعمیر پکیج گلدیران دارید؟ کارشناسان گلدیران در کنار شما هستند.