رفع تاریکی و تیرگی تصویر تلویزیون G Plus

زمانی که نور صفحه تلویزیون جی پلاس کاهش یافته، تنظیمات زیر را انجام دهید:

از قسمت تنظیمات گزینه‌ی صرفه جویی در مصرف برق (Energe saving) را خاموش کنید؛ در صورتی که این گزینه روشن باشد با کاهش میزان نور صفحه ، مصرف برق را کاهش می‌دهد.
بهتر است از منوی تصویر حالت تصویر «درخشان« انتخاب کنید.

در صورتی که با انجام موارد گفته شده، نور صفحه همچنان ضعیف است لازم است تلویزیون از سوی کارشناس بررسی شود.
نیاز به خدمات تعمیر تلویزیون جی پلاس دارید؟ برای ارتباط با متخصصان گلدیران اطلاعات خود را ثبت کنید.