تنظیم دمای ساید‌ بای‌ ساید ال جی


دمای ساید‌ بای‌ ساید ال‌جی معمولا به واحد سانتی‌گراد نمایش داده می‌شود و روش تنظیم دمای قسمت یخچال و فریزر تفاوت دارد.
بازه دمای در مدل‌های یخچال‌های ساید‌ بای‌ ساید ال جی نیز ممکن است کمی متفاوت باشد و این بازه دمایی برای قسمت یخچال و فریزر در ادامه شرح داده می‌شود.
یخچال:

Ref Temp بازه‌ قابل انتخاب دمای یخچال ال جی:

  • در مدل‌هایی با بازه‌ی دمایی 0 تا 7،  دمای 0 یا 1 بیشترین سرما و دمای 6 یا 7 درجه کمترین سرما را ایجاد می‌کند.
  • دمای نرمال نیز 3 یا 4 درجه‌ی سانتی گراد است.

روش تنظیم دمای یخچال:

  • برای تنظیم دمای یخچال کلید Fridge یا Refrigerator را چند مرتبه انتخاب کنید. سپس با مشاهده‌ی دمای مطلوب، انتخاب کلید را متوقف کنید.
  • نکته: لطفا دما را با توجه به شرایطی همچون دمای محیط، دفعات باز و بسته کردن درب یخچال و حجم مواد غذایی داخل کابین تنظیم کنید. در صورتی که نیاز است سرمایش بیشتری ایجاد شود، درجه‌ای سردتر، نزدیک به عدد 1 انتخاب کنید، و چنانچه لازم است سرمایش کابین دستگاه کمتر باشد، درجه‌ای نزدیک به دمای 7 را انتخاب کنید.

فریزر: تنظیم دما فریزر بازه‌ قابل انتخاب دمای فریزر:

  • بازه‌ی دمایی قابل انتخاب در فریزر 24- تا 14- است.
  • درجه‌ی 23- یا 24- درجه بیشترین سرما و درجه‌ی 14- یا 15- کمترین سرمایش را دارد.
  • دمای نرمال نیز درجه‌ای بین 18- یا 19- درجه است

روش تنظیم دمای فریزر:

  • برای تنظیم دمای فریزر، کلید Freezer را چند مرتبه انتخاب کنید. سپس با مشاهده‌ی دمای مطلوب، انتخاب کلید را متوقف کنید.