تنظیمات دمای آب مصرفی پکیج گلدیران


تنظیمات آب مصرفی میزان گرمایش آب بهداشتی ( آب مصرفی ) را تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
بازه‌ی انتخابی برای حرارت آب بهداشتی35 تا 60 درجه‌ی سانتی گراد است. پیشنهاد می‌شود که دمای آب
مصرفی را بر روی درجه‌ی 50 تنظیم کنید تا مناسب‌ترین میزان گرمای آب مصرفی را داشته باشید.

انجام تنظیمات آب مصرفی در پکیج پرستیژ

برای تنظیم دمای آب مصرفی، سلکتور سمت راست دستگاه را بر روی گزینه ی function  قرار دهید.
 سپس با کلید set که سمت چپ پنل پکیج قرار دارد حالت SET01 را انتخاب کنید.
در این حالت با کلیدهای مثبت و منفی واقع در سمت راست پنل تنظیمات، دمای آب مصرفی را  بین 35 تا 60  درجه‌ی سانتی گراد تنظیم نمایید.
دمای پیشنهادی50 درجه‌ی سانتی گراد می‌باشد.



انجام تنظیمات آب مصرفی در پکیج پایونیر گلدیران

سلکتور (اهرم گردان) سمت راست پکیج، مربوط به تنظیمات آب مصرفی ( از 35 تا 60 درجه ) است و علامت شیر آب مصرفی دارد .
علامت منفی بر روی این اهرم دمای 35 درجه و علامت مثبت، دمای 60 درجه است.

شما می‌توانید دمای آب مصرفی را در این بازه‌ی حرارتی تنظیم کنید.