تنظیمات تایمر OSD در تلویزیون‌های G Plus

این گزینه مربوط به مدت زمان نمایش منو بر روی صفحۀ تلویزیون است. اگر شما مدت زمانی از منو استفاده نکنید منو محو خواهد شد.

شما می‌توانید از منوی زمان مدت زمان تایمر OSD را تغییر دهید.

طریقۀ دسترسی به تنظیمات تایمر OSD به این شکل است:
با انتخاب کلید منو وارد قسمت «زمان» شوید.
سپس زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید.