تنظیمات تایمر تلویزیون جی پلاس


زمانی که تایمر خاموشی و یا روشنی دستگاه فعال باشد، دستگاه سر ساعتی خاص و یا پس از مدت زمانی مشخص خاموش یا روشن می‌شود.

از مسیر زیر می‌توانید تنظیمات تایمر دستگاه را انجام دهید:

در دستگاه های سری دوم جی پلاس، وارد منوی سیستم شوید.
گزینه «تایمر خواب» را انتخاب کنید.
در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که دستگاه چه ساعتی به طور خودکار خاموش شود.
در صورتی که قصد ندارید از تایمر خاموشی استفاده کنید، این گزینه را بر روی حالت خاموش قرار دهید.

منوی تلویزیون جی پلاس
منوی تلویزیون جی پلاس

در تلویزیون های جی پلاس نسل اول، وارد منوی زمان شوید.
در این منو، گزینه تایمر خواب و تایمر خاموش شدن وجود دارد.
می‌توانید از این قسمت زمان دقیق خاموش شدن دستگاه و یا اینکه چند دقیقه تلویزیون خاموش شود را تعیین کنید.
در صورتی که قصد استفاده از تایمر را ندارید، گزینه‌های تایمر را خاموش کنید.


در برخی از مدل‌ها، گزینه‌ی دیگری به نام «خاموش شدن در حالت بدون سیگنال» وجود دارد.
در صورتی که این گزینه روشن باشد، زمانی که سیگنال آنتن و یا سیگنال ورودی به دستگاه قطع شود، تلویزیون خاموش خواهد شد.