تست سیگنال کنترل کولر گازی ال جی

برای تست سیگنال کنترل کولرگازی LG به روش زیر عمل کنید:

دوربین موبایل را روشن کنید. (معمولا با گوشی برند Apple نمی‌توان این تست را انجام داد؛ زیرا دوربین برخی مدل‌های Apple سیگنال مادون قرمز را فیلتر می‌کند و نمایش نمی‌دهد.)
فرستنده‌ی کنترل را روبروی دوربین موبایل نگه دارید؛ طوری که می‌خواهید از کنترل عکس بگیرید.
سپس کلید‍‌های کنترل را فشار دهید و همزمان صفحه‌‌ی موبایل را نگاه کنید. چنانچه کنترل سالم باشد سیگنال می‌فرستد و روی صفحه‌ی موبایل چشمک می زند. در واقع از فرستنده‌ی کنترل نور ارسال می‌شود.
اگر این سیگنال و نور ارسال نشود، کنترل ایراد دارد.

تست کنترل کولر ال جی

اگر کنترل سیگنال و نور را ارسال می‌کند، اما فرمان آن بر روی کولرگازی عملکرد ندارد، نیاز است کولرگازی از سوی کارشناس بررسی شود.
نیاز به خدمات تعمیر تلویزیون ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد دستگاه از کارشناسان گلدیران کمک بگیرید.