بازیابی رمز تلویزیون‌های جی پلاس


زمانی که دستگاه تلویزیون جی پلاس شما رمز می‌خواهد، شما قبلا قسمتی را قفل و رمزگذاری کرده‌اید و در حال حاضر لازم است برای ورود به قسمت مورد نظر، رمز تعریف شده را وارد کنید. ممکن است رمز به صورت پیش‌فرض 0000 باشد.
در صورتی که دستگاه رمز 0000 را تایید نکرد، لازم است به وسیله‌ی رمز اصلی، بازنشانی رمز انجام دهید.
در این حالت وارد منوی قفل دستگاه شوید.
در مدل‌های هوشمند منوی رمز شبیه به تصویر سمت راست و در مدل‌های غیرهوشمند منوی قفل مشابه تصویر سمت چپ است.


با ورود به منوی قفل دستگاه رمز 4 رقمی می‌خواهد و در صورت فراموشی رمز لازم است رمز اصلی را وارد کنید. رمز اصلی با توجه به مدل متفاوت است. می‌توانید مدل دستگاه را خود را در میان مدل‌هایی که در ادامه آمده است بیابید و رمز اصلی را وارد کنید تا سیستم ایمنی دستگاه شما بازیابی شود.

رمز اصلی مدل‌های زیر 8899 است:

GTV-55GU812S
GTV-50FH512N
GTV-40FH512A
GTV-40JH512
GTV-65GU811N
GTV-50GH412N
GTV-43FH512N
GTV-32GD412N
GTV-32FD512N
GTV-50GU812S
GTV-43GH412N
GTV-40GH412A

رمز اصلی مدل‌های زیر 1225 است:

GTV-65JU821S
GTV-50JH412N
GTV-43JH412N
GTV-32JD412N
GTV-40JH412S
GTV-50JH512N
GTV-43JH512N
GTV-32JD512N
GTV-50JU922N
GTV-55JU811N
GTV-49JU811N
GTV-40JH412
GTV-50JU922S
GTV-55JU812N
GTV-49JU812N
GTV-40JH512N
GTV-55JU922N
GTV-55JU922S