ارور tE در ماشین ظرفشویی LG

ارور یا کد خطا  tE در ماشین ظرفشویی ال جی مربوط به ایرادات ترمیستور می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام tE درماشین ظرفشویی ایرادات دمای آب ورودی ، ترمیستور و ... می باشد.
هنگامی که ارور tEروی نمایشگر ماشین ظرفشویی نمایان می شود  برای رفع عیب و تعمیر ظرفشویی نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین ظرفشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین ظرفشویی ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.