ارور rS در یخچال و فریزر LG

ارور یا کد خطا rS  در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور یخچال می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام rS  در یخچال و فریزر ایراد در سنسور یخچال، اتصالات ، برد  و ... می باشد.
هنگامی که ارور rS  روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر یخچال و فریزر ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد یخچال و فریزر ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.