ارور dS r در ساید بای ساید LG

ارور یا کد خطا dS r در ساید بای ساید ال جی مربوط  به سنسور دیفراست  یخچال می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام dS r در یخچال ساید بای ساید ایراد در سنسور دیفراست ، اتصالات و ... می باشد.
هنگامی که ارور dS r روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر ساید بای ساید ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد یخچال ساید ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.