ارور d در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو LG

ارور یا کد خطا d در یخچال فریزر یا دریخچال دوقلو ال جی مربوط به سنسور دیفراست (برفک زدایی)  می‌باشد.

علت بروز ارور یا پیغام d در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو ایراد در سنسور دیفراست، اتصالات و ... می‌باشد.
هنگامی که ارور d روی نمایشگر یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو ال جی نمایان می‌شود.
برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می‌باشد.
نیاز به خدمات تعمیر یخچال فریزر یا  یخچال دوقلو دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد یخچال فریزر یا یخچال دوقلو ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.