ارور Protection دستگاه های صوتی

ارور Protection مربوط به بروز ایراد در برد دستگاه صوتی است .

هنگامی که این ارور روی نمایشگر دستگاه صوتی نمایان می شود، نیاز به بررسی دستگاه از سوی تکنسین جهت تعمیر سیستم صوتی می باشد می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر دستگاه صوتی دارید؟برای بررسی و تعمیرات دستگاه خود با کارشناسان گلدیران تماس بگیرید.