ارور Please Wait دستگاه های صوتی

پیغام Please wait معمولا قبل از شناسایی فایل مدتی بر روی دستگاه صوتی نمایان می شود؛ اما در صورتی که دستگاه دائم پیغام Please wait نمایش می دهد و عملکرد طبیعی دستگاه با مشکل مواجه شده است معمولا به دلیل بروز ایراد در برد اصلی دستگاه صوتی است .

هنگامی که این پیغام دائم بر روی نمایشگر دستگاه صوتی نمایان می شود و عملکرد دستگاه با مشکل مواجه شده است، نیاز به بررسی دستگاه از سوی تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر دستگاه صوتی دارید؟ برای بررسی و تعمیرات دستگاه خود با کارشناسان گلدیران تماس بگیرید.