ارور O در یخچال های دوقلو LG

ارور یا کد خطا O در یخچال دوقلو ال جی مربوط  به ایراد در WiFi یخچال می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام O در یخچال دوقلو ایرادات برد WiFi ، سیم کشی و ... می باشد
هنگامی که ارور O روی نمایشگر یخچال دوقلو ال جی نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر یخچال دوقلو دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد  یخچال دوقلو ال جی  از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.