ارور Loc در مایکروویو LG

ارور Loc  در مایکروویو ال جی مربوط به قفل کودک می باشد .

  • برای رفع پیغام یا ارور Loc کلید Stop را فشار داده و نگه دارید تا پیغام از صفحه نمایشگر مایکرویو محو شود.

در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات مایکروفر می باشد.

ارور Loc در مایکرویو
نیاز به خدمات تعمیر مایکروویو ال جی دارید؟برای بررسی و رفع ایراد دستگاه مایکروویو ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.