ارور LOE در ماشین لباسشویی LG

ارور یا کد خطا LOE در ماشین لباسشویی ال جی مربوط به باز بودن درب محفظه مواد شوینده  می باشد.

بررسی نمایید درب کشویی محفظه مواد شوینده بسته باشد.
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات لباسشویی می‌باشد.

ارور LOd در ماشین لباسشویی
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.