ارور LE در ماشین لباسشویی LG

ارور یا کد خطا LE در ماشین لباسشویی ال جی مربوط به ایرادات موتور می باشد.

  • علت بروز ارور یا پیغام LE درماشین لباسشویی ایرادات سیم کشی موتور ، روتور و ... می باشد.

هنگامی که ارور LE روی نمایشگر لباسشویی نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.

ارور LE در ماشین لباسشویی
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.