ارور LE در ماشین ظرفشویی LG

ارور یا کد خطا  LE در ماشین ظرفشویی ال جی مربوط به ایرادات موتور می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام LE درماشین ظرفشویی ایرادات سیم کشی موتور ، روتور و ... می باشد.
هنگامی که ارور LE روی نمایشگر ماشین ظرفشویی نمایان می شود برای رفع عیب و تعمیر ماشین ظرفشویی باید از تکنسین کمک بگیرید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین ظرفشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین ظرفشویی ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.