ارور HE در ماشین ظرفشویی LG

ارور یا کد خطا HE در ماشین ظرفشویی ال جی مربوط به مدار گرمایشی آب می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام HE درماشین ظرفشویی ایرادات هیتر، سیم کشی هیتر ، ترمیستور و ... می باشد.
هنگامی که ارور HEروی نمایشگر ماشین ظرفشویی نمایان می شود باید جهت رفع عیب و تعمیر ماشین ظرفشویی از تکنسین کمک بگیرید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین ظرفشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین ظرفشویی ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.