ارور F dS در یخچال و فریزر LG

ارور یا کد خطا F dS در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور دیفراست (برفک زدایی) فریزر می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام F dS در یخچال و فریزر ایراد در سنسور دیفراست، اتصالات  و ... می باشد.
هنگامی که ارور F dS روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر یخچال و فریزر دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد  یخچال و فریزرال جی  از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.